gyg3.jpg

gyg14.jpg

gyg11.jpg

270060297_129533956195546_2446871674076085558_n.jpeg

270248742_129534209528854_77086858861920538_n.jpeg

gyg12.jpg

gyg6.jpg

gyg17.jpg

269428535_127309189751356_8589450390077778443_n.jpeg

gyg8.jpg

gyg18.jpg

gyg15.jpg

268821923_129533732862235_2863390818256843093_n.jpeg

gyg1.jpg

267491406_127309253084683_4623027951516478602_n.jpeg

267151271_127309279751347_7578627529180422639_n.jpeg

Hotel Rooms and Prices (Jan to May 2022)

Room Category Price/ night (MMK) Price/night (USD)
Deluxe Garden View 81,000 MMK 80 USD
Deluxe 2nd Sea View 108,000 MMK 90 USD
Deluxe Sea View 121,000 MMK 113 USD
Gawyangyi Suite 185,000 MMK 160 USD

Included facilities:

Booking Information & Payment Policy

ဘိုကင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အီမေးလ်များမှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။